Mũi Isabelle

Mũi Isabelle nằm ở Hòa Sơn Hòn Hành Liên Chiểu Đà Nẵng, với vị trí địa lý hành chính như vậy nên mũi này còn được gọi là mũi Hòn Hành, mũi nay che chắn cho Làng Vân

Mũi Isabelle
Mũi Isabelle che chắn cho người dân ở Làng Vân

Bản đồ Mũi Isabelle
Bản đồ vị trí mũi Isabelle
Comments